www.gemstone.se
Hem | Diamant | Rubin | Safir | Smaragd | Granat | Spinell | Topaz | Andalusit | Opal

Andalusit

Källa: Många platser. Namnet kommerr från Andalusien, Spanien där den först hittades. Men finns också i Brasilien, Sri Lanka, Ryssland, USA, Kanada och Afrika.
Kemisk: Al2Si05 ... Aluminiumsilikat

Ovanliga egenskaper: Andalusit trichroic. Färgerna är så långt ifrån varandra på spektrumet att dina ögon kan skilja mellan alla tre färger utan att använda några gemmologiska instrument. Med instrumenten som dikroskopet, blir färgens tydlighet ännu mer uttalad.

Färger: Kombination av brunt, grönt och gulaktigt till vitt.
Bärbarhet: Bra. Med en hårdhet på 7,5, gör andalusit till hård och hållbar.

Gemmologisk information
RI: 1.633 - 1.648 möjliga intervall
Dubbelbrytning : .007
Optisk tecken: Biaxial Negativ
Kristallsystem: Orthorhombic
Densitet: 3,12-3,20
Hårdhet: 7,5
Genomskinlighet: Transparent
Spektrum: Svagt band i området 450-500 är möjligt.
Särskilda identifieringsegenskaper och test: Separationen av färger med ett dikroskop bör vara diagnostisk .

Hem | Kontakt | Läs om stenar | Fotografier | Värderingar | Utbildningar | Webbutik | Specialbeställningar | Sitemap | Copyright gemstone.se 2018